Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Ticari ve Endüstriyel Teknik Çeviri
ADA TERCÜME OFİSİ

Ticari ve Endüstriyel Teknik Çeviri

Ticari çeviri, ticari iletişimin başarısını belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Üretim yapan her işletme, yabancı dile sahip bir muhatap ile mutlak olarak asgari bir iletişim ağı yürütmektedir. Bu ağın kapsamı, gereksinim yapısına göre değişiklik gösterir. Genellikle endüstri–imalat sektörü için fiziki ürün-hammadde ve teknoloji ihracatı-ithalatı, yurt dışı ile ilişkiler bu gereksinimin en önemli çıkış sebepleridir.

Yazılı dokümanlarınızın kalitesi, müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile etkili bir iletişim için en kritik ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır. Her ortamda müşterinize ulaşan size ait yazılı bilgiler, sizi ve kurumunuzu temsil etmektedir.

Üretiminizde kullandığınız her türlü makine, ekipman için yurt dışından gelen tüm dokümantasyonun kullanıcıların diline çevirisindeki (lokalizasyon) kalite, sizin o makine ile ne kadar verim alacağınızı belirleyecektir. Bu durum üretimde verim artışı, artan personel güvenliği gibi faydaları yanında getirecektir. Bu nedenle, kaliteli metinler ve çeviri desteği önem taşımaktadır. Firmaların, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve üretimde artış gösterebilmek ile birlikte potansiyel kitlelerine kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri adına profesyonel bir ticari çeviri desteği almaları gerekir.