Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ADA TERCÜME OFİSİ

Ardıl Çeviri

Sözlü çevirinin bir diğer ana dalı da ardıl çeviridir. Ardıl çeviri, adından da anlaşılacağı üzere, konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinin ardından, çevirmenin konuşma esnasında aldığı notlara dayanarak hedef dilde konuşma metnini dinleyici kitlesine iletmesidir. Ardıl çeviride, bazen konuşmanın tamamı dinlenir ve ileri not alma teknikleri ile çeşitli hafızada tutma yöntemleri sayesinde konuşmacının ardından çeviri yapılır.

Ardıl çeviride, mikrofon dışında, simültane çeviride kullanılan kabin ve ses sistemi gibi teknik donanımlara gereksinim duyulmaz. Bu tür sözlü çeviri hizmeti de çeşitli ticari toplantılar, iş anlaşmaları, resmi açılışlar, basın toplantıları, soru cevap şeklinde geçen görüşmeler, duruşmalar ve röportajlar gibi alanlarda kullanılır.