Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ADA TERCÜME OFİSİ

Yeminli Çeviri

Ada Tercüman ve Çeviri Hizmetleri 15 yıllık deneyimi ve uzman tercüman kadrosu ile kaliteli ve hızlı bir şekilde yeminli çeviri hizmeti vermektedir.

Yeminli Çeviri diğer bir adıyla resmi, yasal ya da onaylı tercüme; Türkiye Noterler Birliğine bağlı herhangi bir noterde yemin ederek yeminli tercüman olmuş bir tercüman tarafından tercüme edilmiş, kaşelenmiş ve imzalanmış evrakların çevirisine denir. Bu tercümeler Türkiye’ de tüm resmi makamlar tarafından olmasa da bazı resmi kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir. Bazı kuruluşlar ise artı olarak noter tasdikli çeviri ve apostil tasdikli çeviri istemektedir.

Diploma yeminli çevirisi, transkript yeminli çevirisi, sağlık raporu çevirisi, pasaport çevirisi, vekaletname çevirisi, ihale belgeleri vb. resmi belgeler için yeminli çeviri hizmeti sunmaktayız.

Yeminli Çeviri Formatı Nasıl Olmalıdır?
Yeminli tercüme yapılan belgenin, yeminli tercümanın mühür ve imzasını taşıması zorunludur.
Yeminli çevirisi yapılan evrakta bulunan imza ve mühürde: Yeminli tercümanın adı ve soyadı, yeminli tercümenin kaynak dilden hedef dile gerçek ve doğru bir şekilde aslına uygun olarak yapıldığına dair beyan, yer, tarih, adres ve telefon numarası olmalıdır.

Hangi Durumlarda Yeminli Çeviriye İhtiyaç Vardır?
Eğer bir belge yabancı dilde yazılmış, hazırlanmış ve kaymakamlık, valilik, üniversite, mahkeme yada noter gibi resmi bir makama sunulacak ise asıl metinden yeminli tercüman tarafından yeminli tercüme edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da yeminli tercümana ihtiyaç vardır.

Diğer bir taraftan yeminli tercüme, tercümesi yapılan bilginin doğruluğunun garantisi olarak da kullanılmaktadır. Çünkü yeminli tercümede yeminli tercüman kaşe ve imzası ile çevirinin sorumluluğunu almaktadır.

Yeminli tercüman genellikle ne tür belgeleri tercüme eder?
Birçok kuruluş kendisine sunulan yabancı dildeki evraklar için yeminli tercüme istemektedir. Örneğin, yabancı bir üniversitenin eğitim bakanlığından almış olduğunuz üniversite diplomasının denkliği onaylanması geçerliliği için yeminli tercüme gerekmektedir. Eğitim hayatınızı yurt dışında bir üniversitede devam ettirecekseniz üniversite sizde ders notları ve saatlerini gösteren transkriptin yeminli tercümesini isteyebilir. Yurt dışında evlenmek istediğinizde doğum belgenizin, evlenme, ehliyet belgenizin yeminli tercümesi istenebilir. Bunların yanında iş dünyasında birçok durumlarda yeminli tercüme gerekmektedir. Örneğin şirketin yurt dışı ticari ilişkilerinde, ticari sicil gazetesi, oda kayıt belgesi, ortaklık yapısı ortaklık belgesi, devlete vergi borcu yoktur yazısı, şirket kuruluş belgesi gibi evrakların yeminli tercümelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Neden Ada Tercüman ve Çeviri Hizmetleri?
Kalitenin sizi temsil ettiğini biliyoruz. Bu yüzden çevirilerinizin kalite kontrol araçlarıyla ve uzman editörlerle kontrol edilmesini sağlıyor ve noter onayına sunuyoruz.

Her sektörde başarılı bir şekilde yeminli tercüme hizmeti almak istiyorsanız siz de her gün yüzlerce kişi ve kuruma yardımcı olan adresimizle yola çıkabilirsiniz. İstediğiniz kadar iş emanet edebilir ve en kısa sürede tercüme yapılacak belgenizi alabilirsiniz. Müşterilerimiz sayfasından referanslarımıza baktıktan sonra daha kolay karar verebilirsiniz.